Pelajar sekolah rendah dan menengah mempelajari Sejarah dari Tahun 4 hingga Tingkatan 5. Ia merupakan mata pelajaran penting untuk dipelajari kerana ia membantu pelajar memahami bagaimana peristiwa pada masa lalu menjadikan sesuatu seperti sekarang.

Dalam sebuah negara berbilang kaum seperti Malaysia, adalah penting bagi kita sebagai rakyat untuk memahami bagaimana kita dilahirkan dan berusaha untuk memelihara unsur-unsur yang menjadikan kita sebuah negara yang aman. Seperti yang ditegaskan oleh Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong dalam perutusan khas semasa sambutan rasmi hari jadi baginda baru-baru ini, rakyat Malaysia mempunyai keinginan yang kuat untuk keamanan, keharmonian dan perpaduan dalam kehidupan seharian mereka dan menerima kepelbagaian mereka dengan penuh toleransi.

Pelajaran sejarah sepatutnya membina minda pelajar yang menilai dan menyiasat. Malangnya, pelajar kita cenderung melihatnya sebagai mata pelajaran yang membosankan yang dipelajari dengan berat hati kerana mereka mesti lulus untuk mendapatkan sijil penuh SPM.

Kurang minat dalam subjek ini mungkin disebabkan oleh cara ia dipelajari, terutamanya melalui pembelajaran hafalan. Sebagai contoh, Alam Melayu (Tingkatan 2) melibatkan banyak pembelajaran hafalan dan sedikit pemikiran kritis.

Untuk memacu semangat dalam pembelajaran Sejarah, guru harus menggabungkan kaedah yang lebih interaktif seperti menggunakan klip video, animasi dan mengadakan lawatan lapangan ke muzium. Ia juga sama pentingnya bagi pemimpin kita, terutamanya ahli politik, untuk mengetahui sejarah negara kita sama seperti generasi muda.

Mereka mesti belajar tentang kesilapan masa lalu dan berusaha ke arah memelihara keamanan, keharmonian dan perpaduan yang diidamkan rakyat Malaysia, terutamanya semasa zaman politik dan ekonomi yang mencabar ini.