Baru-baru ini Abam Kie ada membeli barang di Shopee yang akan dihantar oleh PosLaju. Apabila Abam Kie tiba di rumah beberapa hari kemudian, Abam Kie melihat slip yang "ditakuti" daripada PosLaju yang menyatakan bahawa percubaan telah dibuat untuk menyampaikan pakej itu tetapi tiada siapa yang akan menerimanya. Abam Kie katakan amat takut kerana ini bukan kali pertama berlaku kepada diri ini.

Mengapa kakitangan PosLaju tidak menghubungi abam kie menerusi HP sebelum menghantar pakej? Kebanyakan perkhidmatan kurier menghantar mesej teks atau memanggil pelanggan untuk memberikan anggaran masa penghantaran untuk memastikan seseorang berada di rumah untuk menerima pakej tersebut.

Abam Kie menghubungi perkhidmatan pelanggan PosLaju untuk menjejaki posmen terbabit, hanya diberitahu bahawa ia tidak mempunyai hubungan langsung dengan kakitangan kuriernya. Abam Kie merasakan kakitangan penghantaran harus meninggalkan nombor hubungan mereka di slip notifikasi supaya pelanggan boleh menghubungi mereka. Oleh kerana itu, Abam Kie hanya boleh menghubungi mereka selepas 6.30 petang untuk bertanya di mana pakej Abam Kie berada.

This management and operational method is completely bizarre and impractical in this day and age. Where businesses everywhere are improving on customer service, PosLaju seems to have this lackadaisical attitude where the aim is to just perform the basic duties and efficiency is not a matter for concern.

With simple enhancements to its communication and logistical procedures, PosLaju could reduce the chances of unreachable parcels and save everyone’s time. Please, let us put more seriousness into our work and make Malaysia a better place.

Kaedah pengurusan dan operasi ini benar-benar pelik dan tidak praktikal pada hari ini di mana perniagaan di mana-mana bertambah baik pada perkhidmatan pelanggan, PosLaju nampaknya mempunyai sikap kurang professional di mana tujuan untuk melaksanakan tugas dan kecekapan asas bukanlah perkara yang menjadi perhatian.

Dengan peningkatan mudah untuk prosedur komunikasi dan logistik, PosLaju dapat mengurangkan kelambatan penghantaran bungkusan dan menjimatkan masa semua orang. Tolong, marilah kita meletakkan sikap lebih serius ke dalam kerja kita dan menjadikan Malaysia tempat yang lebih baik untuk semua.

Sekian. Terima kasih.