*26 DOSA ISTERI KEPADA SUAMI*

1. berlebihan dan menuntut kesempurnaan
2. kurang memperhatikan orang tua suami
3. kurang mempercantikkan diri di hadapan suami
4. banyak berkeluh kesah dan kurang bersyukur
5. mengungkit-ungkit kebaikan kepada suami
6. menyebarkan masalah rumahtangga kepada orang lain
7. kurang memperhatikan posisi dan status sosial suami
8. kurang membantu suami dalam kebajikan dan ketakwaan
9. membebani suami dengan banyak tuntutan
10. membuat suami risau dengan banyak menjalin hubungan
11. bersikap nusyuz terhadap suami
12. menolak ajakan suami berhubungan badan
13. lalai dalam melayani suami
14. memasukkan orang yang tidak diizinkan suami ke dalam rumahnya
15. keluar dari rumah tanpa izin suami
16. mentaati suami dalam kemaksiatan kepada Allah swt
17. cemburu berlebihan terhadap suami
18. buruknya perilaku isteri bila suami berpoligami
19. lalai dalam mendidik anak-anak
20. kurang perhatian terhadap keadaan dan perasaan suami
21. menyebarluaskan rahsia tempat tidur
22. isteri mendeskripsikan seorang perempuan kepada suami
23. menggugat kepimpinan suami
24. isteri yang ikhtilah dan tabarruj di hadapan kaum laki-laki
25. kurang setia terhadap suami
26. kurangnya ketakwaan kepada Allah setelah berpisah dari suami

*32 DOSA SUAMI KEPADA ISTERI*

1. Lalai berbakti kepada orang tua setelah menikah
2. Kurang serius dalam mengharmonikan antara isteri dan orang tua
3. Ragu dan buruk sangka kepada isteri
4. Kurang memiliki sikap cemburu terhadap isteri
5. Meremehkan kedudukan isteri
6. Melepaskan kendali kepemimpinan dan  menyerahkannya kepada isteri
7. Memakan harta isteri secara batil
8. Kurang semangat dalam mengajari isteri ajaran-ajaran agamanya
9. Bersikap pelik terhadap isteri
10. Datang secara tiba-tiba setelah lama pergi
11. Banyak mencela dan mengkritik isteri
12. Kurang berterima kasih dan memotivasi isteri
13. Banyak bersengketa dengan isteri
14. Lama memutus hubungan dan meninggalkan isteri tanpa sebab yang jelas
15. Sering berada di luar rumah dan jarang meluangkan masa dengan keluarga
16. Interaksi yang buruk dengan isteri
17. Tidak menganggap penting berdandan untuk isteri
18. Kurang perhatian terhadap doa yang dituntun ketika menggauli isteri
19. Kurang memperhatikan etika, hikmah dan hukum hubungan badan
20. Menyebarkan rahsia ranjang
21. Tidak mengetahui keadaan biologi perempuan atau perasaan isteri
22. Menggauli isteri ketika haid
23. Menggauli isteri pada duburnya
24. Memukul isteri tanpa alasan
25, Kesalahan bertujuan untuk poligami, tidak adil antara isteri
26. Tidak bersikap adil antara beberapa isteri
27. Terburu-buru dalam urusan talak
28. Tidak mau mentalak, padahal sudah tidak mungkin ada keserasian
29. Mencela isteri setelah berpisah dengannya
30. Mengabaikan anak-anak setelah mentalak isteri
31. Kurang setia terhadap isteri
32. Kurang puas dan selalu melirik perempuan lain

Rupa-rupanya lebih banyak dosa suami kepada isteri! Hati-hati buat para suami!