Assalamualaikum. Ini adalah sesuatu yang baik untuk dikongsi, dihayati dan diamalkan. In Sha Allah, kehidupan kita akan pasti selamat dunia dan akhirat.

A llah
B eri kita hidup
C uma seketika
D i dunia ini...
E lok kita muhasabah
F ikir akan akhir hayat
G erbang akhirat pun
H ampir tiba
I nilah hakikat hidup
J anji Allah itu pasti
K alimah syahadah
L ailaha Illallah
MuhammadurRasulullah
N ak di ucap tak pasti
O rang muda atau tua
P asti merasai mati
Q ualiti Iman jaminan syurga
R asulullah s.a.w sabda :
S iapa ucap jaminannya syurga
T api..jika gagal...
U ntuk mereka adalah neraka
V isi kita adalah akhirat
W alaupun dunia dpn kita
Y ang pasti semua akan tinggal...
Z alimnya kita jika tak ada Iman dn Amal...
Please jgn simpan utk diri sndiri tp kongsi dengan kawan2.

?

3 Comments

Thanks for leaving your comment. Please come again. I will visit your blog soon.