Assalamualaikum. Ini adalah sesuatu yang menarik. Mari sama-sama kita belajar semula A.B.C dan maknanya

A mbil yang jernih
B uang yang keruh
C iptakan yang baru
D an teruskan perjuangan
E ngkau tunjukkan jalan yg betul pada tentera
F isabillillah yg ada
G unakan nyawa anda kerana
H idup dan mati kerana ALLAH S.W.T
I nshaa Allah kita sama-sama
J ihadkan diri menentang
K ezaliman oleh musuh-musuh islam
L aknatullah..
M ahupun sudah dijanjikan
N eraka untuk
O rang-orang yang
P erlekehkan agama Islam
Q urbankan diri
R obohkan
S emua
T entera jahat
U ntuk meneruskan
V isi
W ira-wira kita yang
X treme menentang
Y ahudi dan
Z ionis

Semoga ianya bermanfaat. Terima kasih. 

4 Comments

Thanks for leaving your comment. Please come again. I will visit your blog soon.